Tôi là nhân viên nội dung của một tòa soạn báo. Tuy nhiên, sau giờ làm việc ở tòa soạn đó tôi có viết sách và tiến hành xuất bản. Vậy cho tôi hỏi sách đó tôi là chủ sở hữu quyền tác giả hay tòa soạn nơi tôi làm việc là chủ sở quyền tác giả?


Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật LawKey. Với trường hợp của bạn, Luật LawKey xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 và Điều 39 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009:

Điều 37. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, việc bạn sử dụng thời gian sau giờ làm việc của mình để viết sách và việc viết sách này hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc ở tòa soạn thì bạn là chủ sở hữu quyền tác giả đối với sách đó. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng quy định rõ về việc tất cả các tác phẩm sáng tạo của tác giả dù là trong hay sau giờ làm đều thuộc sở hữu của tòa soạn thì trong trường hợp này, sách đó sẽ do tòa soạn là chủ sở hữu quyền tác giả và tòa soạn sẽ có các quyền tài sản cũng như quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

Trên đây là nội dung tư vấn về việc Xác định chủ sở hữu quyền tác giả. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi. 0967.59.1128 hoặc 024.665.65.366

Xem thêm:

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *