Chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ có giá trị trong một thời hạn nhất định do đó khi hết thời hạn, cá nhân tiếp tục hành nghề phải làm thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề. Điều kiện và thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật kiến trúc 2019 thì: “Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm và có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.”

Như vậy, chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm. Khi hết thời hạn này, cá nhân phải làm thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

– Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

– Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thủ tục đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục. Cụ thể:

Kiến trúc sư hành nghề phải đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục hàng năm thông qua hình thức tích lũy tối thiểu là 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục. Các kiến trúc sư hành nghề trên 60 tuổi phải đạt tối thiểu là 02 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục một năm. Cá nhân đạt vượt mức yêu cầu thì được chuyển kết quả phát triển nghề nghiệp liên tục sang năm kế tiếp. Cá nhân chưa đạt mức yêu cầu thì phải hoàn thành phần kết quả phát triển nghề nghiệp liên tục còn thiếu trong năm kế tiếp.

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

Bước 2. Nộp hồ sơ và lệ phí

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo quy định qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 3. Xem xét và cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề

Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Thành phần Hội đồng gồm đại diện cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc hoặc cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc, chuyên gia về kiến trúc.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 10 ngày. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Trên đây là nội dung bài viết Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định hiện nay. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất 1900252511.

Xem thêm:

Một số điều cần biết về hành nghề kiến trúc hiện nay

Quy định pháp luật về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *