Kiến trúc sư muốn hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Pháp luật quy định về điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

– Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

– Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bằng giáo dục đại học do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

– Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

– Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực;

Lưu ý: các tài liệu trên (trừ đơn đề nghị) phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Bước 2. Nộp hồ sơ và lệ phí

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 3. Xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 15 ngày.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc có quyền sau đây:

– Thực hiện dịch vụ kiến trúc;

– Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ thiết kế kiến trúc được giao;

– Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế kiến trúc được duyệt;

– Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư;

– Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình không đúng thiết kế kiến trúc được duyệt, không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

– Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng.

Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc có nghĩa vụ sau đây:

– Tuân thủ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

– Phát triển nghề nghiệp liên tục;

– Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình;

– Thực hiện đúng cam kết với chủ đầu tư theo hợp đồng.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định pháp luật về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất 1900252511.

Xem thêm:

Trình tự gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Một số điều cần biết về hành nghề kiến trúc hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *