Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp nào? Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật kiến trúc 2019chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

– Không còn đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

– Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp sau đây:

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng;

– Thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Lưu ý:

– Trường hợp bị thu hồi, chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đối với các trường hợp:

  • Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;
  • Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày hết thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc khi bảo đảm các điều kiện sau:

  • Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;
  • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;
  • Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định pháp luật hiện nay như sau;

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp và giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 3. Xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 05 ngày. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về việc thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất 1900252511.

Xem thêm:

Trình tự gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Quy định pháp luật về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *