Tên thương mại là một trong những đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Vậy tên thương mại là gì? Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Tên thương mại là gì?

Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009:

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009: Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Như vậy, tên thương mại không phải làm thủ tục đăng ký mà được bảo hộ tự động trên cơ sở sử dụng hợp pháp.

Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Khả năng phân biệt của tên thương mại được xem xét dựa trên các tiêu chí sau:

– Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Lưu ý: Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại:

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Chuyển nhượng quyền đối với tên thương mại

Về điều kiện chuyển nhượng: quyền sử dụng tên thương mại không được chuyển giao một cách độc lập mà chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Về nội dung hợp đồng chuyển nhượng: hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với tên thương mại phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

2. Căn cứ chuyển nhượng.

3. Giá chuyển nhượng.

4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Về hình thức hợp đồng: hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với tên thương mại phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về tên thương mại. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi.

Xem thêm:

Tên thương mại là gì? Quy định của luật sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu nổi tiếng và những vấn đề liên quan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *