Pháp luật quy định về chủ thể tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cũng như chương trình, nội dung, hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

Chủ thể tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

– Bảo đảm các yêu cầu sau:

  • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
  • Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động kiến trúc;
  • Có đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch.

– Có quyết định công nhận đủ điều kiện thực hiện sát hạch đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc;

– Đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định;

– Cơ sở đào tạo về kiến trúc từ bậc đại học trở lên.

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thực hiện sát hạch

Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thực hiện sát hạch

Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đề nghị và gửi tới Bộ Xây dựng. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị công nhận đủ điều kiện tổ chức sát hạch (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP);

– Bản thuyết minh về khả năng đáp ứng các yêu cầu theo quy định;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động và phê duyệt điều lệ của tổ chức.

Bước 2. Xem xét và ra quyết định công nhận

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban hành Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc từ bậc đại học trở lên và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định.

Chương trình, nội dung, hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hội Kiến trúc sư Việt Nam xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, bộ câu hỏi sát hạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100, bao gồm:

– 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40;

– 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20;

– 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20;

– 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa là 20.

Hình thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

– Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu, thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp. Việc sát hạch vấn đáp được thực hiện ngay sau khi có thông báo kết quả sát hạch trắc nghiệm, trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung Bộ câu hỏi sát hạch;

– Cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm.

Lưu ý:

– Cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP kèm bản sao văn bằng đào tạo qua mạng trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

– Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên, trong đó điểm sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm; các phần còn lại phải đạt tối thiểu 50% số điểm theo quy định.

– Trách nhiệm của tổ chức, cơ quan tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

  • Thông báo kết quả sát hạch cho các cá nhân tham dự sát hạch sau 15 ngày, kể từ ngày sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;
  • Cấp giấy chứng nhận kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân đạt yêu cầu sát hạch.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất 1900252511.

Xem thêm:

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *