Giống cây trồng là một trong những đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ về nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng.

Nội dung quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng bao gồm các nội dung sau:

Quyền tác giả giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng có các quyền sau đây:

– Được ghi tên với danh nghĩa là tác giả trong Bằng bảo hộ giống cây trồng, Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và trong các tài liệu công bố về giống cây trồng;

– Nhận thù lao theo thỏa thuận, trường hợp không có thỏa thuận thì tuân theo quy định của pháp luật.

Quyền của chủ bằng bảo hộ

– Chủ bằng bảo hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các quyền sau đây liên quan đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ:

 • Sản xuất hoặc nhân giống;
 • Chế biến nhằm mục đích nhân giống;
 • Chào hàng;
 • Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường khác;
 • Xuất khẩu;
 • Nhập khẩu;
 • Lưu giữ để thực hiện các hành vi trên.

Lưu ý: quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng được áp dụng đối với vật liệu thu hoạch thu được từ việc sử dụng bất hợp pháp vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp chủ bằng bảo hộ đã có cơ hội hợp lý để thực hiện quyền của mình đối với vật liệu nhân giống nhưng không thực hiện.

– Chủ bằng bảo hộ có quyền ngăn cấm người khác sử dụng giống cây trồng dưới các dạng hành vi như:

 • Khai thác, sử dụng các quyền của chủ bằng bảo hộ mà không được phép của chủ bằng bảo hộ;
 • Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã được bảo hộ;
 • Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù.

– Để thừa kế, kế thừa quyền đối với giống cây trồng và chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

Quyền tạm thời đối với giống cây trồng

Quyền tạm thời đối với giống cây trồng là quyền của người đăng ký bảo hộ giống cây trồng phát sinh từ ngày đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố đến ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng. Trong trường hợp giống cây trồng không được cấp Bằng bảo hộ thì người đăng ký bảo hộ không có quyền này.

Trong trường hợp người đăng ký biết giống cây trồng đăng ký bảo hộ đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đăng ký bảo hộ giống cây trồng có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc đã nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, trong đó ghi rõ ngày nộp đơn và ngày mà đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố để người đó chấm dứt việc sử dụng giống cây trồng hoặc tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng giống cây trồng thì khi Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp, chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu người đã sử dụng giống cây trồng phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Giới hạn quyền đối với giống cây trồng

Giới hạn quyền đối với giống cây trồng bao gồm:

Hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ bằng bảo hộ không có quyền ngăn cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây:

– Sử dụng giống cây trồng phục vụ nhu cầu cá nhân và phi thương mại;

– Sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích thử nghiệm;

– Sử dụng giống cây trồng để tạo ra giống cây trồng khác;

– Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng để tự nhân giống và gieo trồng cho vụ sau trên diện tích đất của mình.

Quyền đối với giống cây trồng không được áp dụng đối với các hành vi liên quan đến vật liệu của giống cây trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ cho phép bán hoặc bằng cách khác đưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài, trừ các hành vi sau đây:

– Liên quan đến việc nhân tiếp giống cây trồng đó;

– Liên quan đến việc xuất khẩu các vật liệu của giống cây trồng có khả năng nhân giống vào những nước không bảo hộ các chi hoặc loài cây trồng đó, trừ trường hợp xuất khẩu vật liệu nhằm mục đích tiêu dùng.

Nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng

– Chủ bằng bảo hộ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trả thù lao cho tác giả giống cây trồng theo thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì mức trả thù lao phải tuân theo quy định của pháp luật;
 • Nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo quy định;
 • Lưu giữ giống cây trồng được bảo hộ, cung cấp vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng và duy trì tính ổn định của giống cây trồng được bảo hộ theo quy định.

– Tác giả giống cây trồng có nghĩa vụ giúp chủ bằng bảo hộ duy trì vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ.

Trên đây là nội dung bài viết Nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi.

Xem thêm:

Chủ thể quyền đối với giống cây trồng theo quy định hiện nay

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *