Sáng chế là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ. Tuy nhiên, cơ sở phát sinh quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy trình tự, thủ tục cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Đơn đăng ký sáng chế

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký Sáng chế phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn đăng ký sáng chế bao gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

– Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế, bao gồm:

  • Bản mô tả sáng chế: gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.
  • Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

– Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trình tự, thủ tục xử lý đơn và cấp văn bằng bảo hộ

Cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế khi có ít nhất các thông tin và tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký sáng chế trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn;

– Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế.

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn, cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn:

– Trường hợp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thủ tục sau đây:

  • Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;
  • Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối quy định tại điểm a khoản này.

–  Trường hợp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hợp lệ hoặc người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Trong thời hạn bốn mươi hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc người thứ ba có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thẩm định nội dung đơn (Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là ba mươi sáu tháng). Các tiêu chí để đánh giá bao gồm: tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp đối với hình thức xin cấp Bằng độc quyền sáng chế; tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp đối với hình thức xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Trên đây là nội dung bài viết Trình tự, thủ tục đăng ký sáng chế và cấp văn bằng bảo hộ. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi. 0967.59.1128 hoặc 024.665.65.366

Xem thêm:

Quy định về duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Dịch vụ Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *