Hình thức phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cũng như các trường hợp phát triển nhà ở và xây dựng nhà ở theo dự án được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết này của Luật LawKey nhé.

Hình thức phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Hình thức phát triển nhà ở bao gồm:

– Phát triển nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

– Phát triển nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

– Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm:

– Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở;

– Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn;

– Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở;

– Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh

Các trường hợp phát triển nhà ở và trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án

Các trường hợp phát triển nhà ở bao gồm:

– Phát triển nhà ở thương mại;

– Phát triển nhà ở xã hội;

– Phát triển nhà ở công vụ;

– Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư;

– Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án bao gồm:

– Phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

– Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu nhà ở cũ;

– Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư;

– Phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

– Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải được thực hiện theo quy định của Luật nhà ở.

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu đối với phát triển nhà ở.

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt; trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau. Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

– Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư có đề nghị điều chỉnh các nội dung bao gồm tên dự án, tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà ở, tổng mức đầu tư nếu là dự án được đầu tư bằng vốn nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai thực hiện xây dựng.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định cụ thể danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về phát triển nhà ở và xây dựng nhà ở theo dự án. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất 1900252511.

Xem thêm:

Có được phép bán nhà ở trong Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chưa được triển khai?

Một số quy định về phát triển nhà ở theo quy định của Luật nhà ở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *