Nhiều doanh nghiệp đang bỏ tiền vào kinh doanh và phát triển thương hiệu mà không đăng ký nhãn hiệu để được pháp luật bảo hộ nên gặp nhiều bất lợi

Bất lợi do không đăng ký bảo hộ thương hiệu:

– Phải thay đổi lại tên công ty
Theo quy định tại điều 19 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp có quy định về vấn đề xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đây là một trong những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể sử dụng để trống lại hành vi vi phạm nhãn hiệu.

– Bị đối thủ cạnh tranh đăng ký trước
Nếu doanh nghiệp không để ý đăng ký nhãn hiệu khi thành lập công ty, thì rất có thể một doanh nghiệp khác đã đăng ký trước, nên đã gây bất lợi cho chính công ty mình đẫn đến việc phải đổi tên công ty, thay đổi tên nhãn hiệu công ty

– Không quảng cáo truyền thông được
Hiện nay đối với những đơn vị truyền thông quảng cáo chuyên nghiệp đã yêu cầu khách hàng có Giấy chứng nhận để không xâm phạm quyền nhãn hiệu của doanh nghiệp khác khi quảng cáo

– Đang xây dựng thương hiệu không phải của mình
Nếu công ty đã thành lập mà không đăng ký bảo hộ, hoặc biết tên công của mình đã có bên khác đăng ký sử dụng. Như vậy công ty của bạn đang xâm phạm nhãn hiệu và cũng đang xây dựng thương hiệu cho người khác.

– Bị kiện vì xâm phạm nhãn hiệu đã có
Nếu khi sản xuất, kinh doanh… không đăng ký nhãn hiệu, mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng nhãn hiệu đã được một doanh nghiệp khác đã đăng ký sử dụng trước. vậy có thể doanh nghiệp của bạn đang xâm phạm nhãn hiệu của doanh nghiệp khác và doanh nghiệp có thể bị kiện vì xâm phạm nhãn hệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *