Câu hỏi: Chúng tôi có một cửa hàng ăn uống, cửa hàng rất đông khách, vì vậy muốn nhượng quyền ra các tỉnh, đề nghị SBLAW tư vấn về thủ tục và báo phí?

 Trả lời: Về vấn đề chị hỏi, SBLAW xin trả lời như sau:

– Nếu chị tiến  hành nhượng quyền giữa các pháp nhân trong nước thì không phải đăng ký hoạt động nhượng quyền tại Bộ Công thương mà chỉ phải báo cáo hằng năm với Sở Công thương – Chi phí soạn thảo hợp đồng nhượng quyền: 45 triệu

 – Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại cho mỗi năm hoạt động: 15 triệu 

– Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng (nếu có): 5 triệu Trên đây là tư vấn và báo phí của chúng tôi, chị có thể xem xét và liên hệ lại với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *