Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ trở nên đơn giản với hỗ trợ từ SB Law. Hãy gọi 0904340664, chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ bạn đăng ký thương hiệu.

Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới hình thức: Đăng ký bảo hộ thương hiệu và Đăng ký bản quyền tác giả.

1. Thủ tục đăng ký quyền tác giả.

Chủ sở hữu, tác giả logo có thể lựa chọn hình thức đăng ký và có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo gồm những tài liệu nào?

Hồ sơ đăng ký thương hiệu

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo gồm những gì?

+ Chứng minh nhân dân của tác giả (Hai (02) bản copy có chứng thực công chứng).

+ Giấy Ủy quyền theo mẫu, khách hàng ký và chuyển lại cho SB Law 02 bản. – Mẫu giấy ủy quyền

+ Giấy cam đoan theo mẫu, tác giả ký và chuyển lại cho SB Law 02 bản. – Mẫu giấy cam đoan đăng ký bản quyền

+ Quyết định giao nhiệm vụ (Hai (02) bản Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

+ Bản sao có chứng thực công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Hai (02) Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

+ Mẫu Logo cần đăng ký (có thể bằng file mềm)

Thời gian đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký logo dưới dạng đăng ký bản quyền là 30 ngày làm việc, chi phí là 4 triệu đồng.

Chi phí trên đã gồm phí luật sư nhưng chưa gồm 5% VAT.

2. Thủ tục đăng ký thương hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu chính là việc đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Theo quy định thì thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như sau: bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

– Thông tin của người nộp đơn: tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch..

– Bản mô tả logo (nhãn hiệu): ý nghĩa, màu sắc, phần dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt nếu nhãn hiệu có chữ nước ngoài

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được phân nhóm theo bảng danh mục phân loại Quốc tế.

– Giấy ủy quyền cho luật sư SB Law

– Bản sao đăng ký kinh doanh dùng để phân nhóm sản phẩm.

– Mẫu nhãn hiệu: 09 mẫu

Thời gian để được cấp chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu là 12 tháng trong đó được chia thành các giai đoạn: giai đoạn thẩm định hình thức 01 tháng; đăng công báo sở hữu trí tuệ 02 tháng; giai đoạn thẩm định nội dung 06 tháng, sau đó nếu không có ai phản đối, nhãn hiệu đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận trong vòng 01 tháng.

Chi phí đăng ký một nhãn hiệu là 5 triệu đồng gồm 1 triệu là chi phí tra cứu và 4 triệu là chi phí đăng ký.

Phí trên đã gồm lệ phí nhà nước và chưa bao gồm 5% VAT.

3. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau khi đăng ký thương hiệu, mỗi 10 năm doanh nghiệp cần gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

Sau khi đăng ký thương hiệu, cần gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu mỗi 10 năm

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu

a. Trình tự thực hiện

– Tiếp nhận đơn: Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

– Xử lý đơn:

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

b. Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao gồm

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;

+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho quý khách khi nhận được thông tin gia hạn);

+ Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quý khách khi nhận được thông tin gia hạn);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

c. Thời hạn giải quyết:

01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Sở hữu trí tuệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định gia hạn/từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

h. Lệ phí và phí dịch vụ gia hạn:

– Lệ phí dịch vụ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu):  4.000.000 đồng.

– Các nhóm tiếp theo của đơn 3.500.000VNĐ.

Phí trên đã gồm phí nhà nước và phí luật sư, chưa gồm 5% VAT.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ trợ giúp khách hàng đăng ký bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp:

 Dịch vụ đăng ký thương hiệu của SB Law sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu

Dịch vụ đăng ký thương hiệu của SB Law sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu

+ Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả và đăng ký nhãn hiệu tai Cục sở hữu trí tuệ.

+ Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả và tại Cục SHTT.

+ Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

+ Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *