Luật Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyền chống cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức, cá nhân. Vậy hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì? Những hành vi nào được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018:

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Theo đó, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có các đặc điểm chủ yếu sau đây:

– Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh là các chủ thể kinh doanh trên thị trường.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh.

– Hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Cơ sở xác lập quyền chống cạnh tranh không lành mạnh 

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

Vai trò của quy định chống cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Sở hữu trí tuệ

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định trong Luật Cạnh tranh và cả Luật Sở hữu trí tuệ. Vậy quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Sở hữu trí tuệ có ý nghĩa như thế nào?

Thứ nhất, hỗ trợ cho việc bảo hộ có hiệu quả các đối tượng sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ chỉ quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ nhằm hỗ trợ cho việc bảo hộ có hiệu quả các đối tượng này chứ không bao trùm tất cả các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh như quy định của Luật Cạnh tranh.

Thứ hai, bổ sung cho các quy định của Luật cạnh tranh về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu trí tuệ

Hiện nay, có nhiều văn bản điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhưng Luật Cạnh tranh 2018 là văn bản điều chỉnh một cách tổng quan và đầy đủ nhất đối với lĩnh vực cạnh tranh nói chung và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói riêng. Luật Cạnh tranh đưa ra khái niệm về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và liệt kê các hành vi bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Có thể nói, các quy định của Luật Cạnh tranh là những quy định chung nhất về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sở hữu công nghiệp, quảng cáo, thương mại… còn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp là một lĩnh vực cụ thể của Luật Cạnh tranh. Theo đó, về mặt nguyên tắc khi áp dụng pháp luật để xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp sẽ ưu tiên áp dụng Luật chuyên ngành là Luật Sở hữu trí tuệ trước. Khi các quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ không thể giải quyết được thì sẽ áp dụng quy định của Luật Cạnh tranh để giải quyết.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Sở hữu trí tuệ

Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ;

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

– Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

– Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Lưu ý:

  • Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hóa. 
  • Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại bao gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa có gắn chỉ dẫn thương mại đó.

Trên đây là nội dung bài viết Cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi.

Xem thêm:

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Pháp luật về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *